dział dostępny już wkrótce

Aktualny numer
Przeglądu Olkuskiego
Archiwum
Przeglądu Olkuskiego

Nasze forum zobacz >>


 Redakcja

 skontaktuj się z nami


"Przegląd Olkuski"
- bezpłatny tygodnik informacyjny powiatu olkuskiego

Redaktor naczelny:
Dariusz Krawczyk

Sekretarz redakcji:
Iwona Krzystanek

Wydawca:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.
Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11

Skład:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.

Druk:
"Polskapresse" Sp. z o.o.

Nakład:
21 400 egzemplarzy

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych materiałów tytułem.
Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane "Redakcja".
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ.
Jesteś w:
O nas / skontaktuj się z nami

Siedziba redakcji:

   32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, tel./fax 032/754 44 77E-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl

Skype: My status


Jak do nas trafić:


Wyświetl większą mapę

  Copyright © 2008 AB MEDIA Sp. z o.o. | admin | strona główna